OPIS TECHNOLOGII

Technologia

Komfort użytkowania oraz bardzo ważna trwałość konstrukcji dachu płaskiego uzależniona jest od zróżnicowanych czynników. Głównymi czynnikami warunkującymi bezpieczne użytkowanie dachu jest odpowiednie umiejscowienie izolacji przeciwwodnej i cieplnej. Na dachach płaskich, o tradycyjnej konstrukcji, izolacja termiczna jest ułożona bezpośrednio na płycie konstrukcyjnej stropu i przykryta warstwą izolacji przeciwwodnej. Poprzez odizolowanie tej warstwy od reszty konstrukcji istnieje duże prawdopodobieństwo narażenia na wahania temperatury. Skutkiem tego jest duże ryzyko przedwczesnego zniszczenia konstrukcji. Konstrukcję dachu należy oddzielić od izolacji termicznej folią paroizolacyjną, w celu niedopuszczenia do kondensacji pary wodnej. Brak takiego zabezpieczenia prowadzi po pewnym czasie do zniszczenia wierzchniej warstwy. Jednym ze sposobów wyeliminowania powyższych trudności jest zastosowanie rozwiązania dostępnego w ofercie naszej firmy.