BALKONY

Z PŁYTEK BETONOWYCH LUB GRESOWYCH

Płyty na tarasy wentylowane 

Ceramiczne płyty tarasowe to przemyślana odpowiedź na problem specyfiki polskiego klimatu. Wieloletnie cykle zamarzania i rozmrażania, szok termiczny wywoływany nagłymi, chłodnymi opadami na nagrzaną upałem powierzchnię, wilgoć pochodząca z wody deszczowej – wszystkie te czynniki mają niszczący wpływ na tradycyjnie układane, ceramiczne okładziny tarasowe.

Nowoczesne technologie produkcji pytek ceramicznych pomagają spełnić potrzeby trwałości, wygody i piękna. Optymalnym rozwiązaniem są tarasowe płyty ceramiczne o grubości 2 cm, do układania na tarasach wentylowanych lub bezpośrednio na podłożach zewnętrznych.

Czym są płyty tarasowe? To mrozoodporne, gresowe płyty o grubości 2 cm, lub betonowe gr 4 cm gwarantującej nieporównywalne z innymi materiałami właściwości fizyczne i chemiczne. Doskonałe parametry wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej (10 razy wyższe niż wymagania normy), parametry nasiąkliwości wodnej, odporności na plamienie i działanie środków domowego użytku, odporności chemicznej, odporności na ścieranie oraz antypoślizgowości (R 11) – są w stanie zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających użytkowników, dla najtrudniejszych nawierzchni.

Czym jest taras wentylowany? To rozwiązanie, w którym płyty nie są trwale związane z podłożem – gruntem lub stropem. Konstrukcja takiego tarasu opiera się na wspornikach (mocowanych na stabilnym podłożu), na których układane są płyty.Technologia wykonania takich tarasów nie wymaga stosowania kleju i fugowania..
Co więcej, przy użyciu wsporników, taki taras można zrobić na nierównym gruncie oraz na starych, zniszczonych okładzinach balkonowych i tarasowych (zabezpieczonych nową izolacją przeciwwilgociową.