RESITRIX SK W - specjalnie pod zielone dachy:

RESITRIX SK W jest uszczelniającą membraną hydroizolacją odporną na bitumy, zgrzewaną gorącym powietrzem, na bazie kauczuku syntetycznego EPDM. RESITRIX SK W wzmocniony jest wkładką z włókna szklanego. Spodnia strona to warstwa samoprzylepna z bituminy modyfikowanego polimerami, która dodatkowo zabezpieczona jest odciągalną folią ochronną.

RESITRIX SK W:

 • żywotność liczona w dziesiątkach lat
 • trwała elastyczność
 • nie zawiera żadnych środków zmiękczających i chloru
 • jest odporny na działanie ozonu, promieniowanie UV i podczerwone bez dodatkowej ochrony powierzchni
 • jest w dużym stopniu odporny na starzenie i wpływy atmosferyczne
 • jest odporny na liczne substancje chemiczne i na zanieczyszczenie środowiska
 • może być stosowany z materiałami bitumicznymi
 • zachowuje właściwości antypoślizgowe w stanie suchym i mokrym, można po nim chodzić w temperaturach do minus 30 stopni.
 • nie kurczy się przez cały okres użytkowania
 • nadaje się do recyklingu
 • posiada ogólne świadectwo badania przez nadzór budowlany P-22 MPANRW-3235
 • posiada europejskie świadectwo techniczne European Technical Approval ETA-06-0174
 • posiada certyfikat CE
 • posiada świadectwo badania FLL Instytutu FG/FU Weihenstephan

Możliwe następujące warianty układania:

 • Samoprzylepnie całopowierzchniowo na gruncie FG 35
 • Samoprzylepnie bez gruntowania (tylko na bezposypkowym, świeżym podłożu bitumicznym)
 • Luźno, bez gruntowania, z zamocowaniem montażowym
 • Luźno, bez gruntowania, z mocowaniem mechanicznym

Szczegółowe wymagania w zakresie podłoża oraz wskazówki instalacyjne podane są w wytycznych planowania RESITRIX oraz w instrukcji układania RESITRIX.

Techniczne parametry materiałowe:

Grubość łączna: 2,5mm ±10%
Ciężar: około 2,75kg/m2
Strandardowa długość w rolce: 10 m
Dostarczane szerokości: 1000 mm (możliwe są też 333, 500 oraz 666mm)
Trwałość składowania: 9 miesięcy w oryginalnym opakowaniu

Parametry fizyczne:

Kryterium badawcze:Wartość zadana:Wartość rzeczywista:
Siła zrywająca wg DIN EN 12311-2:
 • wzdłuż: >= 250 N/50 mm
 • w poprzek: >= 200 N/50 mm
 • 361 N/50 mm
 • 333 N/50 mm
Wydłużenie przy zerwaniu wg DIN EN 12311-2:
 • wzdłuż: >= 300%
 • w poprzek: >= 300%
 • 500%
 • 600%

Zmiana wymiarów po 6 godzinach składowania w cieple przy +80 st. C wg DIN EN 1107-2:

 • wzdłuż: <= 0,5 %
 • w poprzek: <= 0,5 %
 • + 0,1%
 • + 0,2%
Składowanie w zimnie przy -30 st. C wg DIN EN 1109: żadnych rys (pęknięć) żadnych rys (pęknięć)
Trwałość na oddziaływanie ozonu po 14 dniach składowania w wodzie wg DIN EN 1844: stopień 0 stopień 0

Zachowanie się spoiny:

 • Wytrzymałość na oddzieranie wg DIN EN 12316-2
 • Wytrzymałość na ścinanie wg DIN EN 12317-2
 • wzdłuż: >= 80N/50 mm
 • w poprzek: >= 200 N/50 mm
 • 140 N/50 mm
 • 570 N/50 mm
Liczba oporu dyfuzyjnego na parę wodną (µ) wg DIN EN 1931:   około 58.000
Klasa materiału budowlanego wg DIN 4102, część 1: B 2 B 2
Zachowanie pożarowe wg DIN EN 13501, część 1: klasa E klasa E
Zachowanie pożarowe wg DIN 4102, część 7 i DIN EN 1187: odporny na ogień lotny i na ciepło promieniowe,
nie rozprzestrzeniający ognia
odporny na ogień lotny i na ciepło promieniowe,
nie rozprzestrzeniający ognia

 

Menu:

Kontakt:

Eurobau
ul. Kolna 12 B
30-381 Kraków

tel/fax +48 12 379 33 11
tel kom. 508 391 962

e-mail: biuro@eurobau.com.pl

 

French service:

Rafał Losiak:
tel. +33 675 961 334
e-mail: contact@eurobau.com.pl

 

English, Czech and Slovak service:

Jiri Maikusiak
tel. +48 512 150 927
e-mail: jiri@eurobau.com.pl

 


valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.0