GRACE:

Bituthene 8000:

Bituthene 8000 to nowoczesna membrana samoprzylepna, odporna na wodę, wilgoć i gaz

Zalety:

  • Odporność na wodę i wilgoć.
  • Odporność na gaz - ochrona przed metanem i radonem.
  • Odporność na ciśnienie hydrostatyczne 70m słupa wody.
  • Odporność na działanie czynników chemicznych.
  • Stosowanie w zakresie temperatur od -10°C do +35°C.
  • Tolerujący wilgoć system gruntowania - umożliwia stosowanie w wilgotnych lub skrajnych warunkach atmosferycznych.
  • Łatwość użycia w wysokich temperaturach otoczenia - ponad 20% redukcja wchłaniania ciepła słonecznego.
  • Unikalna osnowa zaprojektowana tak, by zapewnić wysoką wytrzymałość na rozdarcie, odporność na przebicie i uderzenia - elastyczna i gładka.
  • Łatwość układania - wydrukowana linia zakładki zapewnia minimalne zakłady; jasny kolor uwydatnia przypadkowe uszkodzenia.
  • Zgodność systemowa - można łączyć z wcześniej kładzionymi membranami Preprufe, płynną membraną Bituthene LM oraz Hydroduct w rozwiązaniach systemowych.

Opis:

Bituthene 8000 to połączenie sprawdzonej technologii klejenia Bithuthene z unikalną, szarą warstwą nośną w celu zapewnienia lepszych efektów i łatwiejszego układania. Może być używana w pionie lub poziomie do ochrony fundamentów oraz innych powierzchni przed działaniem wody, wilgoci oraz gazu. Bituthene 8000 została przetestowana pod kątem wytrzymałości działania ponad 70m słupa wody i jest ponad 90 razy bardziej odporna na metan niż standardowe membrany. Nadrukowane logo Bituthene pomaga w identyfikacji. Nadrukowana linia zakładki na każdej krawędzi ułatwia wykonanie minimalnego zakładu. Bituthene 8000 jest wyjątkowo mocna i wytrzymała, ale jakiekolwiek przypadkowe uszkodzenie, które w przeciwnym przypadku zostałoby nie zauważone, jest widoczne dzięki czarnemu związkowi prześwitującemu przez wierzchnią jasnoszarą warstwę. Uszkodzenia te można naprawiać przy pomocy łatki Bituthene 8000.

Produkty pomocnicze:

Primer B2

Środek gruntujący Primer B2 jest stosowany do przygotowywania powierzchni pionowych i nachylonych. Toleruje wilgoć. Można go stosować na świeżym betonie lub wilgotnym podłożu

Płynna membrana Bituthene

Dwuskładnikowa, chemoutwardzalna, stosowana w postaci płynnej hydroizolacji Bituthene Liquid Membrane zapewnia ciągłą izolację na powierzchniach krzywych lub nieregularnych oraz przy otworach i przejściach instalacji. Zapezpieczenie płytami Servipak. Uszkodzeń membrany Bituthene 8000, spowodowanych kolejnymi rodzajami robót, można uniknąć układając na niej właściwe, odporne na butwienie płyty Servipak, punktowo przyklejane środkiem Pak Adhesive. Powierzchnie pionowe chroni się przed zniszczeniem w wyniku zasypywania wykopów gruntem, stosując płyty Servipak, arkusze Hydroduct lub inne zalecane przez firmę GRACE Construction Products, przyklejane środkiem Pak Adhesive lub dwustronnie przylepną taśmą Bitustik.

Układanie:

W przypadku, gdy temperatura powietrza jest niższa niż +4°C należy sprawdzić czy wszystkie powierzchnie są wolne od lodu i szronu. Wszystkie powierzchnie, z wyjątkiem znajdujących się pod płytą fundamentową, powinny zostać zagruntowane jedną warstwą Primer B2 nakładaną w ilości zapewniającej pokrycie 10m2 przy użyciu 1 litra środka.
Membrany Bituthene 8000 należy układać stroną przylepną na przygotowaną powierzchnię, bez lodu, szronu i kondensacji pary wodnej, odklejając rozdzielający papier zabezpieczający.

Wymagania:

Bituthene 8000 spełnia wymagania odpowiednich rozdziałów niżej wymienionych norm i przepisów brytyjskich:
BS 8102: 1990; Przepisy budowlane (NI) 1985; Paragraf C6; Normy Budowlane (Szkocja) Przepisy 1981, 1982, 1984; Przepisy B2, G8, G9

źródło: Bituthene 8000 - Informacja Techniczna

Preprufe 300R i 160R:

Opis:

Preprufe 300R - Izolacja ciężka stosowana na powierzchniach poziomych, pod płytami i rusztami fundamentowymi. Preprufe 160R - przeznaczona do wykonywania izolacji pionowych pod stałym deskowaniem oraz izolacji poziomych na min. 10-centymetrowej warstwie chudego betonu.
System Preprufe - w skład systemu wchodzą: membrana Prepruf 300R oraz 160R, taśma Preprufe LT, płynna membrana Bituthene LM. Membrany przeciwwodne Preprufe - składają się z wielowarstwowych arkuszy kompozytowych wykonanych z grubej warstwy HDPE (polietylen o dużej gęstości), adhezyjnej warstwy klejącej oraz odpornej na działanie czynników atmosferycznych powłoki ochronnej z tworzywa sztucznego.

Podłoże:

Równe i gładkie, bez przerw lub ubytków większych niż 12 mm; wykonane z monolitycznego betonu lub dobrze zagęszczonej podsypki piaskowej na nasypie z gruntu niespoistego. Z powierzchni należy usunąć luźne ziarna kruszywa.

Układanie:

Membrany układa się pasmami, końce rolek oraz przycięte brzegi należy łączyć na zakład szer. 75 mm; na membranie układa się taśmę Prepruf; izolacje należy układać tak aby adhezyjna powierzchnia była zwrócona do powierzchni wylewanego betonu. Temperatura stosowania to od -4 do +30°C. W niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza brzegi rolki oraz środek adhezyjny należy lekko podgrzać.

Normy i certyfikaty:

znak CE, aprobaty COBR AT/2004-11-0351 i IBDIM AT/2005-03-0884

źródło: http://www.kataloginzyniera.pl/index.php?prod=1329
http://www.kataloginzyniera.pl/index.php?prod=1330

 

Menu:

Kontakt:

Eurobau
ul. Kolna 12 B
30-381 Kraków

tel/fax +48 12 379 33 11
tel kom. 508 391 962

e-mail: biuro@eurobau.com.pl

 

French service:

Rafał Losiak:
tel. +33 675 961 334
e-mail: contact@eurobau.com.pl

 

English, Czech and Slovak service:

Jiri Maikusiak
tel. +48 512 150 927
e-mail: jiri@eurobau.com.pl

 


valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.0